Romancyclus ‘De Grote Migratie’

Introductie

De Grote Migratie is een thriller-achtige romancyclus in ontwikkeling. De cyclus draait om hoofdpersoon Rik van Maarseveen, een jonge psycholoog die onderzoek doet naar de interactie van mensen met slimme machines als zelfrijdende auto’s, telerobots en drones. Behalve de naam van de cyclus is De Grote Migratie (DGM) ook de naam van de Rotterdamse ict-onderneming van Riks vriend Stanley Wapenaar, waaraan Rik gaat meewerken. DGM is gespecialiseerd in ‘serious games’ voor onderwijs, training en voorlichting.

Een ander belangrijk personage in de cyclus is Lisa Pallenberg. Lisa is een actrice met een verbluffend talent zich te verplaatsen in andere personages en gedaantes. Ook in virtuele gedaantes als telerobots en avatars. Als een ongrijpbare schim waart zij rond in het grensgebied van de virtuele en werkelijke wereld.

De naam De Grote Migratie komt voort uit de visie dat internet en kunstmatige intelligentie het stadium van losse techniekjes voorbij is en zich aan het verdichten is tot een nieuwe wereld, een virtuele wereld. Zoals indertijd bij de ontdekking van Amerika, zou je kunnen zeggen dat er een nieuw continent bijgekomen is, een onontgonnen nieuwe wereld, en dat er een grote trek, of landverhuizing, naar deze nieuwe wereld op gang is gekomen. En aangezien ‘migratie’ de term is voor een verhuizing naar een nieuw ict-systeem, is De Grote Migratie een perfecte naam voor een internet-onderneming die diensten levert op dit gebied, vonden de dames en heren van het bedrijf.

Waarmee het begon

De basis voor De Grote Migratie werd gelegd met de korte feuilleton Finding Desiderius, die ik schreef bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Erasmus Universiteit Rotterdam in november 2013. In de periode daarvoor had ik de smaak al te pakken gekregen van het schrijven van realistische, eigentijdse verhalen. Ook trok het mij om de verhalen te laten spelen in een werkelijk bestaande omgeving in mijn directe nabijheid. De thuisbasis werd REO (Rotterdam En Omstreken) met uitstapjes naar andere Nederlandse steden, maar ook af en toe naar het buitenland. Een belangrijke rol in deze verhalen wordt gespeeld door de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, big data, the internet of things en social media, en de gevolgen daarvan voor ons leven.

In juli 2013 ontstond het idee voor de feuilleton. Aanleiding was de onthulling van Edward Snowdon dat de NSA en andere inlichtingendiensten op onvoorstelbare schaal inlichtingen verzamelden over alle burgers. De contouren van de zogenoemde ’surveillance-economie’ begonnen zich af te tekenen. Ik zag daar wel een verhaal in. Op 6 september, bij de opening van het academisch jaar, publiceerde ik de eerste aflevering en op 7 november 2013, op de vooravond de vierde en tevens laatste aflevering. De delen werden als e-boek gepubliceerd en liepen synchroon met de gebeurtenissen in het verhaal. Achteraf gezien was het een nogal riskante onderneming, want toen de eerste aflevering werd gepubliceerd had ik de rest van het verhaal nog helemaal niet uitgewerkt. Het is goed afgelopen, ik heb er een punt aan weten te breien.

Een andere inspiratiebron werd gevormd door de vele uitstekende tv-series van deze tijd. In 2015 stak ik daarom veel tijd in het mij inwerken in het schrijven van scenario’s. Op basis van wat ik bij scenario-schrijven leerde, ontwikkelde ik een methode van schrijven voor grote, complexe verhalen, zoals bijvoorbeeld een romancyclus. Dit klinkt nu alsof het een kunstje is en dat ik dat kunstje nu beheers, maar wat ik bedoel is dat het mij enorm geholpen heeft om meer greep op het schrijfproces en het eindresultaat te krijgen. De Grote Migratie is feitelijk opgezet als een tv-serie, waarbij iedere roman een seizoen is.

Nadat ik de opzet van de eerste twee delen had uitgewerkt en het eerste deel voor een groot deel had geschreven, kwam ik in 2016 tot de conclusie dat het te veel een standaard thriller werd en dat ik een veel belangrijkere plaats wilde voor psychologie, mijn oorspronkelijke vakgebied. Ik ben een nieuwe roman begonnen, die zich ontwikkelde als een prequel van de al bestaande twee delen. En zo ontstond Alias Lisa, die naar verwachting in april 2019 gepubliceerd zal worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *