Maandelijks archief: april 2013

StoryStore Nederland trapt af

Vanochtend verrichte Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de openingshandeling voor StoryStore Nederland, de Nederlandstalige vestiging van deze wereldwijde keten van online verhalenwinkels. De locatie was veelzeggend: Het OT Theater bij de ingang naar het Lloydskwartier, met al zijn media-bedrijven. Ver weg van de literaire wereld en midden in de nieuwe media. Ondanks de drukte in de week voorafgaand aan de kroning maakte de minister graag nog even tijd voor wat zij zag als een veelbelovend initiatief voor de literaire wereld van Nederland. “StoryStore Nederland brengt het experiment terug in de Nederlandse literatuur. Er ontstaat weer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Met dit initiatief wordt de potentie van internet omarmd in plaats van ertegen te vechten. En dit keer zonder geld van de overheid, maar door de belangen van de vele betrokken partijen heel slim te verenigen. En u begrijpt dat ik daar in deze economisch moeilijke tijden erg blij mee ben”, aldus de minister. Nadat zij de reloadknop van de browser had aangeklikt en de homepage van StoryStore Nederland tevoorschijn kwam, gaf Jack de Wilde, algemeen directeur van de onderneming, een toelichting.

StoryStore is allereerst gewoon een onderneming gericht op het genereren van inkomsten en niet een koepelorganisatie, benadrukt De Wilde. “StoryStore biedt de marktplaats en anderen de content en de diensten. Een grote, bloeiende markt is wat iedere ‘kraamhouder’ wil, dat wil zeggen iedere lezer, schrijver, uitgever, evenementen-organisator, alle media, alle partijen die samenwerking zoeken en ga zo maar door. En wij leven plat gezegd van het kraamgeld. Maar behalve ‘gewoon ondernemer’, gewoon marktbeheerder, is het ook ons belang om die markt te laten groeien en bloeien. Ook kwalitatief. Het moet gaan om literatuur en verhalen, dat is de enige beperking die wij opleggen. Het moet een literaire markt worden en geen braderie met tennissokken.”

StoryStore Nederland is een Nederlandse onderneming, die zo is opgezet dat ieder taalgebied zijn eigen StoryStore krijgt. Een taalgebied kan samenvallen met een land, maar dat hoeft niet. Deens valt samen met Denemarken, maar Vlaams sprekend België zal vermoedelijk aansluiten bij Nederland en het Franstalige deel bij Frankrijk. StoryStore levert het concept en het platform en de deelnemers de content en diensten. Het bedrijf zal zich weinig bemoeien met het aanbod. Ieder taalgebied krijgt een eigen beheerorganisatie, die afkomstig is uit het gebied zelf. StoryStore Nederland is de eerste StoryStore en er is al veel belangstelling vanuit diverse andere landen, zo liet De Wilde weten.

Het concept, inclusief de naam, is een jaar geleden bedacht door een onafhankelijke Nederlandse schrijver die niet tevreden was met zijn mogelijkheden om een publiek te bereiken. Hij schreef erover in zijn blog, waarna het idee werd opgepikt door Jack de Wilde. Deze schakelde zijn netwerk in, met deskundigheid op ieder denkbaar deelgebied van media, internet en webgames. Genoemde schrijver wilde geen deel uitmaken van de onderneming, maar wel graag als adviseur meewerken, zij het achter de schermen. Vandaar dat hier alleen zijn initialen, HV, vermeld kunnen worden.

Na een jaar hard werken is StoryStore Nederland vandaag life gegaan, met direct al een aardig aantal deelnemers. Het eigen team van ontwikkelaars tekende voor het platform en een deel van de apps. Veel diensten vereisen aanvullende apps. Naar het voorbeeld de Apple Appstore worden externe dienstenaanbieders in staat gesteld hun eigen diensten en bijbehorende apps te ontwikkelen. Dit is het afgelopen jaar ook actief gestimuleerd.

StoryStore heeft twee uitgangspunten geformuleerd:

 1. Scheiding van platformbeheer en aanbod. Hierdoor ontstaat een neutraal platform en wordt voorkomen dat er aanbieders worden buitengesloten.
 2. Geen kwalitatief oordeel, dit is aan het publiek. De enige beperking in aanbod is dat het met literatuur te maken moeten hebben. ‘Literatuur’ wordt in de breedste zin van het woord opgevat. Wellicht zou beter over ‘verhalen’ gesproken kunnen worden. Het kan gaan om ieder genre in fictie en non-fictie, in ieder medium: roman, beeldverhaal, vervolgverhaal, scenario voor tv-serie en film, toneelscenario, luisterboeken, hoorspel, essay, (auto-)biografie, (populair) wetenschappelijke publicatie, enz.

Het platform zelf bevat een paar algemene functies, zoals:

 • Een zoekfunctie, met snel zoeken en uitgebreid zoeken op alle hierondergenoemde informatie soorten
 • Een evenementenkalender, waar iedere organisator zelf zijn evenement kan aanmelden. Voor een optimale vindbaarheid worden evenementen in categorieën verdeeld, als schrijversfestival, boekenbeurs, of lezing. Ook wordt de regio vermeld, zodat hierop gezocht kan worden. Uitgebreide programma-informatie kan met een link worden ontsloten en een inschrijfapp maakt het mogelijk om direct voor een evenement in te schrijven.
 • Een nieuwsrubriek, waar deelnemers zelf hun berichten kunnen plaatsen. Ook hier worden uitgebreide mogelijkheden voor filtering geboden.

De kosten van deelneming zijn zodanig op opgebouwd dat er nooit hoge aanloopkosten ontstaan. Hiermee wordt voorkomen dat er drempels ontstaan voor het publiceren van boeken en aanverwante informatie. Naar het voorbeeld van Apple Bookstore en Amazon.com wordt er pas na een transactie betaald voor de verkoop. Het gaat dan om een percentage van de verkoopwaarde. Verder zijn er kosten verbonden aan advertenties, waarvoor diverse mogelijkheden zijn.

Wie zijn de beoogde bezoekers? Bezoekers van de StoryStore zijn uiteraard de lezers. Lezers zijn echter niet alleen geïnteresseerd in het kopen en lenen van eboeken en gedrukte boeken, maar ook in het bezoeken van literaire evenementen, het lezen van tijdschriften en het bekijken en beluisteren van radio- en tv-programma’s. En het deelnemen aan literaire (web-)games. Verder zijn alle deelnemers potentieel geïnteresseerd in het aanbod van diverse andere aanbieders. Zie hieronder.

Functies die inmiddels zijn gerealiseerd of in ontwikkeling zijn:

 • Webshop voor eboeken waar iedere schrijver en uitgever zijn (voor-)publicaties kan aanbieden
 • Homepages waar schrijvers zich kunnen (laten) presenteren, met een cv, (links naar hun) publicaties, evenementenkalender (gekoppeld aan de centrale evenementenkalender), blogs, tweets, contactgegevens, enz.
 • Webshops voor gedrukte boeken en tweedehands boeken
 • Diensten voor schrijvers, zoals workshops, coaching, eindredactie en literair agenten
 • Diensten voor uitgevers en onafhankelijke schrijvers, zoals illustraties, fotografie, vormgeving, vertaling, drukwerk, Printing on Demand (POD), distributie, administratie, recensies op verzoek van een schrijver en crowdfunding
 • Rubriek ‘Samenwerking gezocht’: voor bijvoorbeeld duo’s, schrijversteams, beeldverhalen, soaps, tv-series, scenario’s
 • Literaire fondsen
 • Literaire prijzen
 • Literaire (lezers-)kringen
 • (Literaire) belangenverenigingen
 • Recensies van bekende boekenrubrieken. Eventueel samenvattingen
 • (Literaire) tijdschriften kunnen hier als e-magazine of in druk worden verkocht.
 • Blogs
 • Schrijfopdrachten. Overheden, bedrijven en particulieren die een schrijver zoeken voor bijvoorbeeld een geschiedkundig werk, verhaal of biografie kunnen hier hun opdracht plaatsen.

Nog diezelfde avond bezweek de server bijna onder de belangstelling van de bezoekers en de inschrijvingen van de deelnemers.

En ze leefden nog lang en gelukkig.

 

Schrijven is leven als een monnik, toch?

Mijn laatste blog dateert van 25 maart – erg lang geleden! En dat terwijl ik zo veel te vertellen had. Binnenkort gaat er heus een vervolg komen over onder meer mijn idee voor een ‘literatuur-cloud’, maar de afgelopen weken heb ik even voorrang gegeven aan mijn volgende boek. De hoofdzaak is voor mij het schrijven van fictie en als daar schot in zit, dan maak ik daar zo veel mogelijk gebruik van. Iedereen die regelmatig ‘iets moet bedenken’ zal dat herkennen. Het was met andere woorden om een positieve reden.

Ruim een jaar geleden ben ik parttime gaan werken om meer tijd te hebben om te schrijven. Dat valt echter nog niet mee om de vrijgekomen tijd daar ook daadwerkelijk aan te kunnen besteden. Om zo productief te zijn als ik eigenlijk zou willen – ieder jaar een boek – zou ik moeten leven als een monnik. En dat gaat mij te ver, ik wil ook nog enig sociaal leven hebben. OK, en een beetje tijd om te lezen, films te kijken, muziek te maken, te zeilen, film en fotografie en nog zo wat.

Mijn vorig jaar, na zeven jaar werk, gepubliceerde eerste roman heb ik geschreven naast een drukke, fulltime baan. Vat het maar zo op dat ik wel een enorme liefhebber moet zijn om zoiets tot een goed einde te brengen. Overigens is dat nog waar ook: alleen door heel zuinig te zijn op mijn inspiratie heb ik dat vol kunnen houden. Dat deed ik door mij op geen enkele manier onder druk te laten zetten: ik schreef wat mij beviel, niet meer en niet minder. Op deze manier werd het niet nog eens een extra taak naast mijn baan, maar bleef het een ‘passie’ (ik haat het woord ‘hobby’). Ik heb wel eens het idee gehad dat mij dat heeft behoed voor een burn-out. En monniken met een burn-out ken ik niet. Maar ik ken er ook niet zo veel.